Kupuj tablety Wacom Intuos i Intuos Pro ze zniżką edukacyjną - Blog Graficzne.pl

Kupuj tablety Wacom Intuos i Intuos Pro ze zniżką edukacyjną

0

wacom
Studenci i nauczyciele są uprawnieni do zakupu w naszym sklepie internetowym wybranych produktów Wacom, w specjalnej cenie edukacyjnej.

1.1 Kto może dokonać takiego zakupu?
Uczniowie, Nauczyciele

 • Uczniowie na pełny lub niepełny etat instytucji edukacyjnej zdefiniowanej: Instytut akademiczny lub zawodowy akredytowany przez odpowiednią agencję rządową kraju, gdzie instytut edukacyjny posiada podstawowe placówki; akredytowana publiczna lub prywatna szkoła podstawowa, liceum lub szkoła wyższa, zapewniająca pełno-etatowy instruktaż. Powyższe obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, licea, szkoły zawodowe, technika, szkoły dla upośledzonych, uniwersytety, szkoły edukacji podyplomowej, instytuty badawcze, ośrodki edukacji dla dorosłych oraz państwowe lub wspomagane przez państwo ośrodki przekwalifikowania bezrobotnych.
 • Uczniowie na pełny etat instytucji edukacyjnej zdefiniowanej:
 • Szkoły prowadzone w domu zatwierdzone na piśmie.
 • Kliniki lub szkoły medyczne. Szpitale w całości stanowiące własność placówki edukacyjnej oraz zarządzane przez taką placówkę.
 • Publiczna placówka badawcza.

Pracownicy naukowi i personel
Pracownicy naukowi i personel zatrudnieni na pełny lub niepełny etat przez akredytowane instytucje edukacyjne spełniające wymogi definicji z sekcji 1. powyżej.

Osoby niekwalifikujące się

 • Studenci aktualnie nie zapisani do akredytowanej instytucji edukacyjnej
 • Pracownicy naukowi oraz personel aktualnie niezatrudniony w akredytowanej placówce edukacyjnej.
 • Studenci, pracownicy naukowi i personel, nie będący w stanie lub odmawiający przedstawienia odpowiednich dokumentów.
 • Studenci, pracownicy naukowi lub personel z wymienionych podmiotów edukacyjnych:
  • Instytut akademiczny lub zawodowy, który NIE jest akredytowany przez odpowiednią agencję rządową kraju, gdzie instytut edukacyjny posiada podstawowe placówki.
  • Szpitale, które nie są w całości własnością placówki edukacyjnej, kościoły, organizacje religijne, niebędące akredytowanymi szkołami, szkoły wojskowe nie zapewniające stopni akademickich.
  • Ośrodki szkoleniowe lub szkoły, przydzielające certyfikaty za kursy takie, jak szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego lub szkolenie zawodowe, niebędące akredytowanymi szkołami.

1.2 Nabywana ilość
Pracownicy i studenci w trakcie roku akademickiego mogą nabyć następujące ilości produktu na specjalnych warunkach cenowych:

 • Tablety piórkowe (seria Bamboo/ Intuos5): W roku akademickim można nabyć maksymalnie dwa (2)
 • Interaktywne wyświetlacze piórkowe: W roku akademickim można nabyć maksymalnie jeden (1)

1.3 Prawidłowa identyfikacja pracowników i studentów

 • Odpowiednie dokumenty oznaczają: Prawidłowy adres e-mail sponsorowany przez placówkę edukacyjną, wykorzystujący nazwę domeny edukacyjnej lub wyraźne, możliwe do odczytania kopie następujących dokumentów: bieżące, ważne zdjęcie oraz dowód na bieżące zatrudnienie lub naukę w danej placówce edukacyjnej lub podmiocie edukacyjnym.
 • Dokumenty przedstawione certyfikowanemu sprzedawcy edukacyjnemu będą zachowywać ważność przez okres nieprzekraczający jednego (1) roku od daty rzeczywistego przekazania takich dokumentów autoryzowanemu dilerowi edukacyjnemu lub, jeżeli jest to stosowne, do okresu oczekiwanego końca edukacji, w zależności od tego, który z okresów jest krótszy.

Zobacz ofertę tabletów objętych promocją edukacyjną..

Podziel się tym ze znajomymi.

Zostaw komentarz