Eizo ColorNavigator 6 - narzędzie profesjonalne - Blog Graficzne.pl

Eizo ColorNavigator 6 – narzędzie profesjonalne

0

Dobry monitor na biurku to tylko jeden z elementów niezbędnych do prawidłowego zobrazowania barw opisanych w pliku źródłowym jakim jest zdjęcie lub projekt graficzny. Monitor graficzny, poza zaawansowaną elektroniką, musi posiadać odpowiednie oprogramowanie wspierające system zarządzania kolorem. Celem takiego oprogramowania jest kalibracja sprzętowa monita oraz profilowanie z prawidłowym zapięciem profilu w systemie operacyjnym.

Do każdego monitora graficznego Eizo (serie: CS,CG) otrzymujemy narzędzie do kalibracji w postaci oprogramowania Eizo ColorNavigator 6. Jest to oprogramowanie które, poza kalibracją pełni ważny element w systemie zarządzania kolorem i pozwala wycisnąć maximum możliwości z monitora. Dzięki niemu otrzymujemy monitor uniwersalny, potrafiący się dostosować do naszych potrzeb. Jakie ma możliwości ColorNavigator i jak je wykorzystać w praktyce? O tym właśnie będzie ten artykuł. Do przeglądu opcji w oprogramowaniu ColorNavigator użyliśmy popularnego monitora Eizo ColorEdge CS2420.

Zacznijmy od podstaw: Tak wyglada okno programu z kilkoma wykonanymi kalibracjami:

ColorNevigator - ekran startowy

W sekcji ‚Target” widzimy listę już wykonanych kalibracji z różnymi ustawieniami. Z tego poziomu możemy zmieniać (ładować) też „kalibracje” do naszego monitora. Każdy wybór targetu automatycznie zmieni w systemie operacyjnym profil przypisany tej kalibracji monitora oraz zmieni parametry wyświetlania monitora.  Po prawej stronie widzimy podsumowanie wybranego targetu (kalibracji) i dodatkowe menu. Skupmy się teraz na preferencjach oprogramowania: „Preferences”. Menu preferencji składa się 7 zakładek.

ColorNavigator - preferencje

Pierwsza zakładka to ‚Timer”. Możemy tu włączyć lub wyłączyć przypominacz o następnej kalibracji. Operujemy zmianami w przedziale 50-1000 godzin. Standardowe ustawienie to 200 h.

Na następnej zakładce „Profile” ustalamy gdzie maja być zapisywane profile monitora generowane podczas kalibracji. Standardowym i zalecanym ustawieniem jest folder systemowy z profilami.

Na zakładce „Validation” mamy spis dostępnych tablic kolorystycznych które możemy wykorzystać w trakcie walidacji wykonanej kalibracji. Tablice kolorystyczne możemy dodawać i usuwać.

Czwarta zakładka „Measurement device” daje nam już pierwsze możliwości wpływania na sam proces kalibracji. Rekomendowane ustawienie ‚Color management” możemy wyłączyć ustawiając „No compensation”. W przypadku stanowiska wielomonitorowego włączamy funkcję „Multiple monitor maching”.

Kolejna zakładka „Monitor” pozwala nam na zablokowanie menu monitora po kalibracji, tak aby nikt nam tam nie pozmieniał ustawień :)

Możemy tu także zmienić ustawienia systemu DUE. „Uniformity” – wyrównuje jednorodność matrycy pod kątem jasności i barwy, natomiast Brightness tylko jasności.

Zakładka numer sześć „Others” to tylko ustawienia zachowywania się oprogramowania. Nic tu ciekawego nie ma :), możemy zostawiamy wszystko włączone.

Na ostatniej zakładce „Preferencji” zobaczymy informacje o posiadanej wersji oprogramowania ColorNavigator. Mamy możliwość wyłączenia sprawdzania aktualizacji podczas startu oprogramowania i ręcznego sprawdzenia aktualizacji.

Jak widzimy menu preferencji nie jest zbyt rozbudowane i daje nam podstawowe możliwości konfiguracji oprogramowania i ustawień monitora mających wpływ na proces kalibracji.

Przejdźmy teraz do głównej funkcji oprogramowania jakim jest sprzętowa kalibracja monitora. Wracamy w tym momencie do podstawowego ekranu oprogramowania.

ColorNevigator - ekran startowy

Jeżeli mamy wykonaną wcześniej kalibrację lub zapisany target (cel) kalibracji to po zaznaczeniu targetu używamy przycisku „Adjust”. W tym przypadku oprogramowanie przejdzie od razu do kalibracji monitora wg wcześniej zadanych parametrów kalibracji. Aby wykonać nową kalibrację lub stworzyć nowy target do późniejszej kalibracji klikamy „Create a new target…”.

Pierwsze okno pozwala na wybór metody wprowadzenia ustawień kalibracji.

Jeżeli wybierzemy ustawienia manualne to zobaczymy okno do wyboru określenia gamutu (wielkości przestrzeni barwnej) monitora. Domyślną opcją jest „Native Monitor” czyli fabryczny gamut monitora. Możemy z listy wybrać inny gamut na podstawie informacji zawartej w profilu zainstalowanym w systemie operacyjnym. Najczęstszy wybór to AdobeRGB 1998 lub sRGB. Ale możemy też wybrać gamut innego monitora o ile posiadamy jego profil .icc.

W przypadku wyboru innego gamutu niż Monitor Native zobaczymy informacje o jego. W tym miejscu mamy też  możliwość jego przycięcia lub symulacji z dopasowaniem wielkości gamutu monitora do wybranego przez nas.

Po wybraniu wielkości przestrzeni barwnej monitora, w następnym oknie możemy wybrać kolejne parametry kalibracji. Pierwszy z tych parametrów to „Brightnes” (jasność). Zalecana jasność monitora do pracy z kolorem to 80-120 cd/m2. Zaznaczenie „Extend …” spowoduje rozszerzenie skali wyboru jasności od min do max. jasności monitora. Drugim parametrem który możemy zmienić to punkt bieli czyli temperaturę barwową bieli. Do wyboru mamy jeden ze standardów D50 lub D65 oraz ustawienie dowolnej temperatury w przedziale 4000K-10000K ze skokiem co 100K. Jeżeli znamy koordynaty docelowego punktu bieli to wpisujemy je w pola x:, y:.

W następnym etapie ustawień oprogramowanie pozwala nam na dokonanie zmian poziomu czerni. Zazwyczaj stosujemy minimalny poziom możliwy do osiągnięcia w trakcie kalibracji, więc nic tutaj nie musimy zmieniamy.

Kolejny ekran pozwala na ustawienie krzywej gamma oraz priorytetu kalibracji. Do wyboru mamy 3 priorytety. „Gray balance” stosowany jest głównie dla poligrafii i fotografii czarno-białej. Standard – to podstawy, najczęściej stosowany priorytet. Contrast – tu uzyskamy najwyższy kontrast monitora kosztem gorszego odwzorowania czerni (czerń może mieć wizualny zafarb).

Teraz określamy nazwę naszego targetu/profilu. Cel kalibracji zostanie zapisany i rozpocznie się kalibracja sprzętowa naszego monitora.

Oprogramowanie rozpozna automatycznie podpięty kalibrator i wyświetli wizualną instrukcję przygotowania kalibratora do pracy.

Ostatni ekran to pole na którym spocznie nasz kalibrator.

Klikając na „Proceed” rozpoczniemy proces kalibracji. W prawym dolnym rogu monitora pojawi się niewielkie okienko informujące o postępach w procesie kalibracji.

Efekt kalibracji zobaczymy na podsumowaniu. Wyświetlone zostaną dwa słupki: „target” – nasze ustawienia, „Result” – uzyskane parametry kalibracji. Po wykonaniu kalibracji możemy przejść do walidacji zaznaczając „Start validation”. Walidacji możemy dokonać także z głównego ekranu oprogramowania („Validate” w opcjach po prawej stronie).

Do wyboru mamy 2 standardowe zestawy próbek. Najcześciej stosujemy Basic RGB. Jeżeli monitor ma służyć nam do przygotowywania publikacji w druku offsetowym możemy wybrać opcję ISO 12646 Profile Quality.

Oprogramowanie ColorNavigator po wyświetleniu i pomiarze próbek kolorystycznych wyświetli nam podsumowanie walidacji. Akceptowalne niezgodności odwzorowania barw zawierają się pomiędzy DeltaE 1,5 – 3.0. Niezgodności poniżej DeltaE 1,5 uznawane są za niezauważalne lub nieistotne.

Opcja „Detail” wyświetli nam szczegółowe informacje. Możemy też wygenerować i wyeksportować raport w formacie zewnętrznym.

I tak oto zakończyliśmy przez cały proces kalibracji i walidacji. Pełną instrukcję w j. angielskim oprogramowania Eizo ColorNavigator 6 możecie pobrać z tego linku.

Podziel się tym ze znajomymi.

Zostaw komentarz